Tôn vinh giá trị cuộc sống

Mặt bằng căn hộ 79.1m2

Chung cư Tây Hồ Residence căn hộ 79.1m2 được thiết kế gồm: 2 phòng ngủ ( diện tích 12.8,2 và 11.8m2), 1 WC, 1 phòng sinh hoạt chung + ăn ( 41.5m2), 1 lôgia (6.5m2).

Chung cư Tây Hồ Residence căn hộ 79.1m2

Chung cư Tây Hồ Residence Căn hộ số 5 – 79.1m2

Chung cư Tây Hồ Residence căn hộ 79.1m2

Chung cư Tây Hồ Residence căn hộ số 6 -79.1m2

Chung cư Tây Hồ Residence căn hộ 79.1m2

Chung cư Tây Hồ Residence căn hộ 79.1m2